Binnen het kader van deze activiteiten, werkt Brufotec met verschillende externe bedrijven samen.


1819 : alle info om te ondernemen in Brussel

U bent een een Brusselse ondernemer? U wil een bedrijf opstarten in Brussel? Stel u geen vragen meer ! Stel ze aan 1819, het unieke oproepnummer voor (startende) ondernemers die vragen hebben over hun economische activiteit. Of raadpleeg het portaal www.1819.be en ontdek alle info over financieringen, steunmaatregelen, formaliteiten, de bevoegde bedrijfsbegeleidende instellingen en nog veel meer.


Analyses

Wij werken samen met Brucefo, het laboratorium van het Ministerie van het Hoofdstedelijk Brussels Gewest.
Tot op heden is dit laboratorium geaccrediteerd voor energetische analyses en sommige microbiologische parameters.
Meer info op: www.brucefo.be Indien u een geaccrediteerd laboratorium ISO 17025 zoekt, kan u de website van Belac raadplegen. De analyses-uitvoerende laboratoria staan onder de categorie ‘Beproevingslaboratoria’ geregistreerd.


Allergieën en voeding

Het CIRIHA (Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en –Hygiëne) is een begeleidings- en adviescentrum in de domeinen van voedingsallergiereacties, de voedingshygiëne en voedingspraktijken. Ze werken met Brufotec samen binnen het kader van voedings- en allergenen gerelateerde adviezen.


Opvolging van de wetgeving

Ten einde op de hoogte te blijven van de verschillende evoluties rond de Belgische en Europese wetgeving, gebruikt Brufotec de Franstalige website veillealim.eu , die de laatste nieuwe publicaties samenvat.
Deze website beschikt over een kortingscodesysteem. De Brusselse KMO’s in de voedings- en agrosector, die een aanvraag indienen bij Brufotec, kunnen aldus genieten van inlichtingen aan een lagere kostprijs.